İNPER PERLİT Üretim

Hedefimiz kaliteli, pratik kullanımlı inşaat, tarım, gıda sanayi malzemeleri üretmektir.

Perlit; ani soğuma neticesinde, büzülmelerden dolayı meydana gelmiş sferoidal ve konsantrik kırık hatlarına sahip, % 2-5 arasında su içeren riyolit bileşimli volkanik kayaçlara verilen isimdir. Dane cidarı içerisinde %2 – 6 oranında kristalize su ihtiva eden asidik volkanik magmadan mamul bir kayaç olan perlitin içeriğinin çoğunluğu, silisyum dioksit ve alüminyumdan oluşur. Geri kalan ise mineral yapıda bileşiklerdir ve içeriğindeki su oranı perlitin kararlılığını sağlar. Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli hale geçen bir kayaçtır. Perlit kelimesi hem ham perlit için, hem de genleştirilmiş perlit için kullanılmaktadır. 750-1200oC arasında, ani olarak ısıtıldığında genleşir ve camsı tanelerden oluşan bir köpük agregasına dönüşür.

0,0-2,5 mm boyutundaki perlit hammaddesi, çeşitli ısıl işlemlerinden geçirilerek hacmi 35 kat arttırılır. Kayaç içerisindeki volkanik cam miktarı, kristal ve devitrifikasyon miktarları da genleşme kapasitesi üzerinde etkili olur. Perlit kayaçlarının renklerinin ve yapılarının birbirinden çok farklı olması; perliti gözle tanımayı oldukça zorlaştırır. Ham perlitin rengi saydam açık griden, parlak siyaha kadar değişirken, genleştiğinde renk tamamen beyazlaşır. Mikro gözenekli yapıda olan bu ürünler izolasyon ve insulasyon için çok değerli malzemelerdir.

Kullanım kolaylığı,pratikliği ve ekonomik özellikleriyle dikkat çeken perlitin doğaya ve insanlığa da yararı oldukça fazladır. Isı yalıtımında enerji tasarrufu sağlayan perlit sıcaklığa dayanımı ile yangın anında katlara geçişi engellediğinden hayat kurtarıcı madde olma özelliği taşır. Nefes alabilen yapısıyla insan sağlığına önem veren sağlıklı mekanlar yaratır. Kullanıldığında petro kimya türevlerine bağlılığımızı azaltırken doğal kaynakların da korunmasına katkı sağlar. Çevreye olumsuz hiçbir ektisi olmadığından ülkemizin eşsiz doğasının bozulmaması için oldukça önemli bir role sahiptir.

Yalıtımda çevreye ve insan sağlığına zararı olmayan malzemelerin seçimi oldukça önemlidir.Bu kapsamda Perlit çok değerli bir madendir. Üretim aşamalarından, ürünlerin inşaatlarda kullanımına kadar her safhada çevreye duyarlı bilinçle hareket edilmektedir. Perlit, üretim prosesinde yan ürün veya atık üretmez. Dünya ham perlit üretiminde başı çeken beş ülke; Çin, Türkiye, Yunanistan, İran ve ABD’dir. Aynı zamanda dünya hammadde kaynakları arasında Türkiye’nin rezerv bakımından payının en yüksek olduğu madenler sıralamasında Perlit 2. Sıradadır.

Bu doğal ve yerli madenimiz değişik kullanım alanlarına göre kategorilerine ayrılır.
Bunlar;

  • Gıda Sektöründe İnper Perlit
  • İnşaat Sektöründe İnper Perlit
  • Sanayi Sektöründe İnper Perlit
  • Tarım Sektöründe İnper Perlit

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...